Bibliography of Khazar Studies, 1901-Present
Compiled by Kevin Alan Brook

Section 5: The Khazarian Ethnicity

See also Chapter 1 of The Jews of Khazaria


THE ORIGIN OF THE KHAZARS (ETHNOGENESIS)

In English:
        Senga, T. "The Toquz Oghuz Problem and the Origin of the Khazars." Journal of Asian History 24:2 (1990): 57-69.

In French:
        Bazin, Louis. "Pour une nouvelle hypothèse sur l'origine des Khazar." Materialia Turcica 7/8 (1981-1982): 51-71.


ANTHROPOLOGY

In Russian:
        Batieva, Elena F. "Antropologiya naseleniya Nizhnego Podon'ya v khazarskoe vremya." Donskaya Arkheologiya 3-4 (2002): 71-101. On the anthropology of the population of the lower Don region during the Khazar era.
        Batieva, Elena F. "Antropologicheskaya kharakteristika khazarskogo pogrebeniya iz mogil'nika Taloviy II." In Srednevekovie drevnosti Dona, ed. Yu. K. Guguev, pp. 177-182. Moscow: Mosty kul'tury, 2007. On the physical anthropology of the Khazar buried at the Talov II site.
        Buich, L. G. "Cherepa iz kochevnicheskogo mogil'nika vozle Sarkela-Beloy vyezhi." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 420-449.
        Ginzburg, V. V. [Some Anthropological Data on the Ethnogenesis of the Khazars.] Sovietskaya Etnografiya (1946) No. 2: 81-85.
        Ginzburg, V. V. "Antropologicheskie materialy k probleme proizhozhdeniya naseleniya khazarskogo kaganata." Sbornik Muzeya Antropologii i Etnografii 13 (Moscow, 1951): 309-416.
        Ginzburg, V. V. "Antropologicheskie sostav naseleniya Sarkela-Beloy vyezhi i ego proizhozhdenie." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 260-281.
        Ginzburg, V. V. "Kraniologicheskie materialy iz pravoberezhnogo tsimlyanskogo gorodishcha." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 295-307.


GENETICS

In English:
        Klyosov, Anatole A. and Faleeva, Tatiana. "Excavated DNA from Two Khazar Burials." Advances in Anthropology 7 (2017): 17-21. Presents the Y-DNA results of 2 Khazars from the lower Don region.
        Kornienko, Igor V., Tatiana G. Faleeva, Theodore G. Schurr, Olga Yuryevna Aramova, Maria A. Ochir-Goryaeva, Elena F. Batieva, E. V. Vdovchenkov, N. E. Moshkov, V. V. Kukanova, I. N. Ivanov, Yu. S. Sidorenko, and Tatiana Valeryevna Tatarinova. "Y-Chromosome Haplogroup Diversity in Khazar Burials from Southern Russia." Russian Journal of Genetics 57:4 (April 2021): 477-488. Presents the Y-DNA results of 9 upper-class Khazars from the 7th-9th centuries who were buried in the Rostov-on-Don region of southern Russia.

In Russian:
        Afanasiev, Gennady E., Sh. Vien', S. Tun, L. Van, L. Vey, M. V. Dobrovol'skaya, D. S. Korobov, I. K. Reshetova, and Kh. Li. "Khazarskie konfederaty v Basseyne Dona." In Yestestvennonauchnie metodi issledovaniya i paradigma sovremennoy arkheologii: Materiali Vserossiyskoy nauchnoy koferentsii, Moskva, Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, 8-11 dekabrya 2015, pp. 146-153. Moscow: Yaziki slavyanskoy kul'tury, 2015. Presents the Y-DNA and mtDNA results of 4 individuals who lived in the early-medieval Saltovo-Mayaki culture in Khazaria.
        Fesenko, Denis O., Olga Yuryevna Aramova, Evgeny V. Vdovchenkov, I. D. Ivanovsky, O. E. Fesenko, S. A. Polyakov, Tatiana G. Faleeva, V. S. Florinskaya, and Igor V. Kornienko. "DNK-fenotipirovaniye ostankov iz elitnykh pogrebeniy yuga Rossii khazarskogo vremeni." Molekularnaya Biologiya 57:4 (2023): 597-608. English translation: "DNA Phenotyping of Remains from Elite Burials of the Khazar Period of Southern Russia." Molecular Biology 57:4 (2023): 593-603. Uses autosomal DNA and other genetic and anthropological methods to study upper-class Khazars who were buried in southern Russia.


  • Return to the table of contents


    Copyright © 1999-2023 by Kevin Alan Brook.