Bibliography of Khazar Studies, 1901-Present
Compiled by Kevin Alan Brook

Section 5: The Khazarian Ethnicity

See also Chapter 1 of The Jews of Khazaria


THE ORIGIN OF THE KHAZARS (ETHNOGENESIS)

In English:
        Senga, T. "The Toquz Oghuz Problem and the Origin of the Khazars." Journal of Asian History 24:2 (1990): 57-69.

In French:
        Bazin, Louis. "Pour une nouvelle hypothèse sur l'origine des Khazar." Materialia Turcica 7/8 (1981-1982): 51-71.


ANTHROPOLOGY

In Russian:
        Buich, L. G. "Cherepa iz kochevnicheskogo mogil'nika vozle Sarkela-Beloy vyezhi." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 420-449.
        Ginzburg, V. V. [Some Anthropological Data on the Ethnogenesis of the Khazars.] Sovietskaya Etnografiya (1946) No. 2: 81-85.
        Ginzburg, V. V. "Antropologicheskie materialy k probleme proizhozhdeniya naseleniya khazarskogo kaganata." Sbornik Muzeya Antropologii i Etnografii 13 (Moscow, 1951): 309-416.
        Ginzburg, V. V. "Antropologicheskie sostav naseleniya Sarkela-Beloy vyezhi i ego proizhozhdenie." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 260-281.
        Ginzburg, V. V. "Kraniologicheskie materialy iz pravoberezhnogo tsimlyanskogo gorodishcha." Materiali i issledovaniya po arkheologii SSSR Vol. 104 (1963): 295-307.


GENETICS

In English:
        Klyosov, Anatole A. and Faleeva, Tatiana. "Excavated DNA from Two Khazar Burials." Advances in Anthropology 7 (2017): 17-21. Presents the Y-DNA results of 2 Khazars from the lower Don region.

In Russian:
        Afanasiev, Gennady E., Sh. Vien', S. Tun, L. Van, L. Vey, M. V. Dobrovol'skaya, D. S. Korobov, I. K. Reshetova, and Kh. Li. "Khazarskie konfederaty v Basseyne Dona." In Yestestvennonauchnie metodi issledovaniya i paradigma sovremennoy arkheologii: Materiali Vserossiyskoy nauchnoy koferentsii, Moskva, Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, 8-11 dekabrya 2015, pp. 146-153. Moscow: Yaziki slavyanskoy kul'tury, 2015. Presents the Y-DNA and mtDNA results of 4 individuals who lived in the early-medieval Saltovo-Mayaki culture in Khazaria.


  • Return to the table of contents


    Copyright © 1999-2017 by Kevin Alan Brook.