Bibliography of Khazar Studies, 1901-Present
Compiled by Kevin Alan Brook

Section 8: Khazarian Culture

See also Chapter 4 of The Jews of Khazaria


FOLKLORE AND CUSTOMS

In English:
        Frazer, Sir James. "The Killing of the Khazar Kings." Folklore: A Quarterly Review of Myth, Tradition, Institution and Custom (London) 28 (1917): 382-407.


CULTURE

In Russian:
        Got'e, Yu. V. "Xazarskaya kul'tura." Noviy Vostok No. 8-9 (Moscow, 1925): around p. 292.


ARTWORK

In Bulgarian:
        Flyorova, Valentina Yevgen'ievna. "Xazarskie miniatyury." Problemi na izkustvoto/Art Studies Quarterly 3/2007 (2007): 20-25?. Interprets Khazarian art miniatures by considering calendar systems and the motif of the World Tree and finds influences of Sogdian art on Khazarian art.
        Fonyakova, Natalia A. "Xazarskoye serebro (traditsii i innovatsii)." Problemi na izkustvoto/Art Studies Quarterly 3/2007 (2007): 32-37?. Analyzes Khazarian (Saltovo) decorative art on silver related to the lotus palm tree motif.
        Minaeva, Oksana. "Za polyata na Xazariya v kontaktite na izkustvoto na pârvoto Bâlgarsko tsarstvo s rannoislyamskoto izkustvo." In Bâlgari i Xazari: Prez Rannoto Srednovekovie, ed. Tsvetelin Stepanov, pp. 158-172. Sofia: TANGRA TanNakRa, 2003. The role of Khazaria as a transmitter of Islamic artistic inspirations to Danube Bulgarians.

In English:
        Çerezci, J. Özlem Oktay. "The Combat Scenes Of Khazar Period Art." In Turkish Art History Studies, eds. N. Çiçek Akçil Harmankaya and Ayşe Denknalbant Çobanoğlu, pp. 11-36. Istanbul: Kitabevi Yayinlari, 2019.
        Petrukhin, Vladimir Iakovlevich. "The Early History of Old Russian Art: The Rhyton from Chernigov and Khazarian Tradition." Tor 27:2 (1995): 475-486.

In French:
        László, Gyula. L'Art des Nomades. Des Scythes aux Hongrois. Paris: Cercle d'art, 1972.

In Russian:
        Darkevich, Vladislav Petrovich. "Kovsh iz Khazarii i tyurkskiy geroicheskiy epos." Kratkie Soobshcheniya Instituta Arkheologii Akademii Nauk SSSR 140 (Moscow, 1974): 28-32.
        Flyorova (Flyorova-Naxapetyan), Valentina Yevgen'ievna. Graffiti Khazarii. Moscow: Editorial URSS, 1997. Discusses over 3000 drawings on stones, bricks, bones, pottery, and wood from the Khazar Empire.
        Fonyakova, Natalia A. "Izovrazhenie odnogo zabitogo obichaya na xazarskom sosude iz Kotskogo gorodka." Donskaya Arkheologiya No. 3-4 (2001): 67-71. About artwork from a Khazarian silver dipper from Kotsk.
        Glebov, Vyacheslav Petrovich, and Ivanov, Aleksey A. "Kochevnicheskoye pogrebenie xazarskogo vremeni iz mogil'nika Taloviy II." In Srednevekovie drevnosti Dona: Sbornik statey, pp. 154-176. Moscow: Mosty kul'tury and Jerusalem: Gesharim, 2007. About a Khazarian reliquary that contains artistic representations of an epic battle between a horseback warrior and a foot soldier.
        Glebov, Vyacheslav Petrovich, and Ivanov, Aleksey A. "Relikvarii iz kochevnicheskogo pogrebeniya xazarskogo vremeni na nizhnem Donu." Problemi na izkustvoto/Art Studies Quarterly 3/2007 (2007): 12-16?. About a Khazarian reliquary that contains artistic representations of an epic battle between a horseback warrior and a foot soldier.
        Petrukhin, Vladimir Iakovlevich. "K nachal'noy istorii russkogo iskusstva." In Etnoyazikovaya i etnokul'turnaya istoriya Vostochnoy Yevropi, pp. 201-230. Russia: Indrik, 1995.


  • Return to the table of contents


    Copyright © 1999-2013 by Kevin Alan Brook.